Voorwaarden

  1. Het is verboden te roken in de accommodatie;
  2. Verkoop van nieuwe spullen is niet toegestaan m.u.v. producten van amateuristische huisvlijt incl. de in hobbysfeer gekweekte planten;
  3. Beroepshandel incl. het verkopen van rest- en partijgoederen is niet toegestaan (indien wij constateren dat sprake is van het genoemde onder punt 2 en/of 3 dienen wij je volgens de regels van de gemeente Alkmaar niet toe te laten c.q. je te verwijderen van de markt);
  4. Na 16.00 uur mag worden gestart met het opruimen van de standplaatsen en wel tot 18.00 uur;
  5. Je dient jouw standplaats veegschoon op te leveren.