Sponsoring

In het seizoen 2017/2018 ondersteunen wij de volgende initiatieven:

 

Heeft u zelf een initiatief waarvoor u aandacht vraagt? Neem dan hier contact met ons op!

Wie en wat hebben we in het seizoen 2016/2017 ondersteund:

 1. Hoofdsponsor van de kortebaandraverij voor paarden in Egmond aan den Hoef;
 2. Beschikbaar stellen van een bus voor het vervoer de zvv White Stones naar een promotiewedstrijd in Utrecht;
 3. Bijdrage in de organisatie van het Beach Soccer toernooi in Egmond aan Zee;
 4. Bijdrage aan de musicalvereniging Horizon voor de uitvoering van de musical Ciske de Rat;
 5. Betaling van het muziekonderwijs op een school in Egmond aan den Hoef door de muziekvereniging Lamoraal;
 6. Sponsor van een jeugdteam van v.v. Zeevogels;
 7. Sponsor van de korendag van zangver. De Zaalneelden uit Egmond aan Zee;
 8. Sponsor van het jeugdvoetbaltoernooi dat jaarlijks in januari in het dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef wordt gespeeld;
 9. Sponsor van zvv. White Stones;
 10. Bijdrage aan het Sportgala in de gemeente Bergen;
 11. De opbrengst van de extra rommelmarkt op 13 nov. 2016 is mede door de inzet van vrijwilligers van deze vereniging volledig ter beschikking gesteld aan de voetbalvereniging Zeevogels uit Egmond aan den Hoef;
 12. Bijdrage verleend aan De toneelvereniging De Flierefluiters uit Egmond aan Zee o.a. i.v.m. het 70-jarig jubileum.

Wie en wat hebben we in het seizoen 2015/2016 ondersteund:

 1. 20 ballen voor de jeugd geschonken aan de voetbalclub Zeevogels;
 2. Sponsor van de zaalvoetbalvereniging White Stones;
 3. Sponsor van een jeugdteam van de voetbalvereniging Zeevogels;
 4. Gratis plaatsen beschikbaar gesteld aan verenigingen en instellingen uit de gemeenten Alkmaar en Bergen;
 5. Sponsor van het jeugdzaalvoetbaltoernooi in het dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef;
 6. Sponsor van de korendag van de Zaalneelden op 2e paasdag in Egmond aan Zee;
 7. Hoofdsponsor van de paarden kortebaan draverij in juli 2016 Egmond aan den Hoef;
 8. Sponsor van de nieuwe ingang van sportcomplex Hogedijk te Egmond aan den Hoef;
 9. Dorpshuis De Schulp in Egmond een LCD-t.v. ter beschikking gesteld i.v.m. het jubileum van het dorpshuis;
 10. 100 kaarten voor het Nederlands Kampioenschap Baanwielrennen in Alkmaar, georganiseerd door de wielervereniging Alcmaria Victrix, beschikbaar gesteld t.b.v. een sponsoravond;
 11. Zangvereniging Crescendo uit Egmond- Binnen een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor de organisatie van een jubileumconcert.
 12. Bijdrage in de aanschaf van een evenwichtsbalk door de gymnastiekvereniging Achilles uit Egmond aan Zee.

Wie en wat hebben we in het seizoen 2014/2015 ondersteund:

 1. Financiële bijdrage in de kosten van renovatie en plaatsing van het beeld van St. Adelbertus in Egmond-Binnen;
 2. Financiële bijdrage aan de actie Spieren voor Spieren;
 3. Cheque van €.2.000,– overhandigd aan de K.N.R.M. Egmond aan Zee i.v.m. 190 jarig jubileum;
 4. Sponsor van de Zaalvoetbalvereniging White Stones sinds augustus 2012;
 5. Sponsor van een jeugdteam van v.v. Zeevogels;
 6. Sponsor van het zaalvoetbaltoernooi van vv. Zeevogels in het dorpshuis Hanswijk;
 7. Financiële bijdrage aan de musicalvereniging “Horizon”;
 8. Gratis plaatsen beschikbaar gesteld op onze markten voor verenigingen/instellingen uit de gemeenten Bergen en Alkmaar;
 9. Het mogelijk maken van  de start van muziekonderwijs op een basisschool door muziekvereniging Lamoraal van Egmont m.i.v. het schooljaar 2014/2015;
 10. Hoofdsponsor van de paarden kortebaandraverij in Egmond aan den Hoef (jaarlijks in juli);
 11. Het koor De Zââlneelden uit Egmond aan Zee financieel in staat gesteld een korenfestival te organiseren in De Watertoren in Egmond aan Zee op 2e Paasdag;
 12. Financiële bijdrage aan de krant van het Regionaal Onderwijs Orgaan ( I.S.O.B.);

 13. Sponsor van het sportgala van de Sportraad B.E.S. in 2015;
 14. Sponsoring van het Circus Kinderfeest van de Gymnastiek- en turnvereniging Achilles in Egmond aan Zee;

 15. Bedrag beschikbaar gesteld aan de toneelvereniging De Flierefluiters uit Egmond aan Zee voor de aanschaf van diverse gereedschappen t.b.v. de decorbouwers;
 16. Twee springplanken aangeschaft voor het gymnastiekgebruik in het dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef;

 17. Bedrag beschikbaar gesteld voor de organisatie van het Beachsoccer-toernooi in Egmond aan Zee.

Wie en wat hebben we in het seizoen 2013/2014 ondersteund:

 1. Sponsor van het jeugdvoetbaltoernooi in het dorpshuis Hanswijk;
 2. Sponsor van de zaalvoetbalvereniging White Stones;
 3. Gratis plaatsen beschikbaar gesteld op onze markten voor verenigingen/instellingen uit de gemeenten Bergen en Alkmaar;
 4. Het financieel mogelijk maken van het deelnemen aan een muziekconcours in Enschede door de Muziekvereniging Lamoraal van Egmont;
 5. Sponsoring van de musicalvereniging Horizon;
 6. Diverse prijzen beschikbaar gesteld voor loterijen e.d. van lokale verenigingen;
 7. Sponsoring van een jeugdteam van de v.v. Zeevogels.
 8. Wederom hoofdsponsor van de Korte Baandraverij (10 juli 2014) voor paarden in Egmond aan den Hoef;
 9. Sponsoring I.D.-cycling (fietsen voor gehandicapten);
 10. Financiële ondersteuning van Spieren voor Spieren;
 11. Financiële bijdrage in een weekend Texel van een meisjesvoetbalteam;
 12. Financiële bijdrage in de aanschaf van een nieuwe inrichting voor J.O.E.B. in Egmond-Binnen;
 13. Het mede financieel mogelijk maken van de uitgave van het boekje “De Egmonder Pinck herleeft”;
 14. Een schenking van 20 voetballen aan vv. Egmondia i.v.m. het 75-jarig jubileum;

Wie en wat hebben wij in het seizoen 2012/2013 ondersteund:

 1. Sponsoring jeugdvoetbaltoernooi in januari in het dorpshuis Hanswijk;
 2. Hoofdsponsor van het Korenfestival in Egmond aan den Hoef op 30 maart 2013;
 3. Sponsor van de Zaalvoetbalvereniging White Stones;
 4. 4. Het gratis beschikbaar stellen van diverse grondplaatsen aan verenigingen en     instellingen uit de gemeente Bergen en Alkmaar;
 5. Sponsor van de buurtbus Bergen, Egmond en Schoorl;
 6. Nieuw 4 -jarig sponsorcontract voor een jeugdteam van de v.v. Zeevogels;
 7. Sponsor van het Sportgala van de Sportraad Bergen, Egmond en Schoorl op 2 maart 2013 in De Watertoren in Egmond aan Zee;
 8. Wederom hoofdsponsor van de Paarden Korte Baandraverij in Egmond aan den Hoef;
 9. Bekostiging van de Paint Ball-activiteit van de selectie van de v.v. Zeevogels tijdens het trainingskamp in Turkije;

Wie en wat hebben wij in het seizoen 2011/2012 ondersteund:

 1. Een groot aantal standplaatsen is  gratis ter beschikking gesteld aan verenigingen en instellingen uit de gemeenten Bergen en Alkmaar om hen zodoende in staat te stellen hun kas te spekken;
 2. Sponsoring in 2012 van musicalvereniging “Horizon” i.v.m. hun uitvoeringen in Cool te Heerhugowaard en de Vest in Alkmaar;
 3. beide jaren balsponsor van de 3 voetbalverenigingen in Egmond;
 4. sponsoring Kika;
 5. beschikbaar stellen van een beamer aan het dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef i.v.m. hun 40 jarig jubileum);
 6. sponsoring van een meisjesvoetbalteam van de v.v. Zeevogels voor een periode van 4 jaar;
 7. ter ere van de opening van een nieuwe studio door radio/t.v/ 80 is een cheque overhandigd ad. € 500,-;
 8. het betalen van de muziek na afloop van de voetbalwedstrijd Zeevogels-Egmondia;
 9. hoofdsponsor van het jeugdvoetbaltoernooi bij de v.v. Egmondia in mei 2011 voor de gehele voetbaljeugd in de gemeente Bergen;
 10. het sponsoren e.d. van de jeugdvoetbaltoernooien georganiseerd in jan. 2012 en jan. 2013 in het dorpshuis Hanswijk;
 11. in 2011 en 2012 hoofdsponsor van de paarden kortebaandraverij te Egmond aan den Hoef;
 12. op uitnodiging van de stichting zijn in 2011 plm. 85 Egmondse vrijwilligers in een dubbeldekker een dagje naar Texel geweest met een bezoek aan de voetbalwedstrijd Texel-Zeevogels;
 13. het beschikbaar stellen van prijzen voor diverse activiteiten in de Egmonden;
 14. sponsoring van een conferentie van de Stichting voor West-Friesland Schoon over het Landschap in West Friesland;
 15. bijdrage in de jubileumactiviteiten t.b.v. het 60-jarig jubileum van de Hoever Katholieke Vrouwen;
 16. het financieel mogelijk maken van een korenfestival in het dorpshuis Hanswijk door Smartlappenkoor de Skarrebekke op 28 april 2012;
 17. sponsoring Visserijdag Egmond aan Zee 2012;
 18. financiële bijdrage aan de Zonnebloem afdeling de Egmonden;
 19. in 2012 financiële bijdrage aan de kerkenveiling in Egmond aan den Hoef;
 20. met ingang van augustus 2012 sponsor zaalvoetbal vereniging White Stones;
 21. in 2012 sponsor van weekend van de racefietsclub IDEE-cycling voor mensen met een verstandelijke beperking;